Privacy statement

Wij respecteren ten volle de vertrouwelijkheid van alle informatie die we ontvangen via deze website. In overeenstemming met Nederlandse en Europese regelgeving zullen we omgaan met de informatie die vrijwillig wordt verstrekt door middel van e-mail, instant messaging of andere geschreven berichten. In het bijzonder onderstrepen we de volgende voorschriften:

Wet bescherming persoonsgegevens

1. Op grond van deze wet worden persoonsgegevens alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk is medegedeeld. Dat betekent dat je naam of (e-mail)adres alleen worden gebruikt om met jou effectief te kunnen communiceren. Je persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten.
2. Je kunt altijd een verzoek indienen om je gegevens definitief uit de database te laten verwijderen.

Cookies

Deze website gebruikt cookies om het gebruik en het verkeer van en naar de website te meten en met die gegevens de website te optimaliseren. Indien je niet wilt dat cookies gebruikt worden dien je dit zelf via de browser op je computer aan te geven (cookies off). Indien je de cookies accepteert, zullen zij gedurende een zekere tijd in je computer opgeslagen blijven, tenzij je de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van de website en de diensten beperken.