Giften/ANBI

CBMC is voor het uitdragen van de missie afhankelijk van giften.

ANBI-regeling

Vanaf 2008 is de nieuwe ANBI-wetgeving (Algemeen Nut Beogende Instelling) van kracht voor charitatieve, culturele, wetenschappelijke en andere algemeen nut beogende instellingen.  CBMC heeft een ANBI registratie. Dit wil zeggen dat giften aan CBMC aftrekbaar zijn. Voor meer informatie: www.belastingdienst.nl

Giften overmaken

Rabobank 35.42.14.519
BIC RABONL2U
IBAN NL35 RABO 0354214519

Lijfrenteschenking

De fiscale wetgeving maakt het structureel ondersteunen van goede doelen aantrekkelijk door de aftrekbaarheid van de giften bij de inkomstenbelasting (IB). Voor incidentele giften geldt een drempel van 10% van het onzuiver inkomen. Maar wanneer periodieke giften officieel zijn vastgelegd via een overeenkomst bij de notaris is het volledige bedrag aftrekbaar. We noemen dit een lijfrenteschenking. Je legt dan vast dat je CBMC voor minimaal vijf achtereenvolgende jaren wilt steunen. CBMC kan de opmaak van deze akte voor jou verzorgen.

Legaat

Je kunt in je testament ook een van tevoren vastgesteld bedrag of bezit aan CBMC schenken. Dit wordt een legaat genoemd. Als het bedrag hoger is dan de drempelvrijstelling, dienen wij over het bedrag succesierechten af te dragen. Heb je liever dat CBMC het totale bedrag ontvangt, neem dan in je testament de term ‘vrij van rechten’ op. In dat geval worden de successierechten uit de totale nalatenschap betaald, en niet door de ontvanger. De tekst in het testament zou bijvoorbeeld kunnen zijn: “Ik legateer vrij van rechten aan de Vereniging CBMC Nederland te Putten een bedrag van € … om te worden afgegeven zonder kosten, drie maanden na mijn overlijden.” Wij gaan hierover graag met je in gesprek onder supervisie van een erkende notaris.

Beloningsbeleid

De bestuurders van de stichting ontvangen geen vergoedingen voor hun betrokkenheid en werkzaamheden voor de stichting. Medewerkers ontvangen een salaris op basis van hun functie. Functies zijn beschreven in functiebeschrijvingen. Er is uitsluitend sprake van vaste salariselementen; geen flexibele- of bonusregelingen.

Bestuurssamenstelling

De bestuurssamenstelling kunt u bekijken op onze contactpagina.

Jaarverslag 2015 Jaarrekening 2015 Jaarverslag 2014